基金会日前对两免一补落实情况的调查及结果

AddThis Social Bookmark Button

基金会日前对两免一补落实情况的调查及结果


调查背景


2001年,中国政府明确提出两免一补(杂费、免书本费、补助寄宿生生活费)政策帮助家庭经济困难的学生完成九年义务教育。2006年初,提出06年起用两年时间,全部免除农村义务教育阶段学生的学杂费;继续对贫困家庭学生免费提供教科书并补助寄宿生生活费2007年底,陈至立在完善义务教育经费保障机制工作会议的讲话中进一步提出,一、从2007年秋季学期开始,中央财政免费教科书覆盖范围扩大到全国农村义务教育阶段的所有学生;二、提高农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助标准。

OCEF中国事务委员会曾在20066月组织对OCEF所有中小学资助点做了一次两免一补落实情况的调查。基金会根据此次调查的结果对中国资助项目资助结构及资助内容的进行了一定的调整。

为了掌握OCEF资助学校两免一补落实工作在这一年中的进展,为OCEF对中小学生资助政策及资助大方向调整提供进一步的参考,2007年底基金会又组织了一次对所有中小学资助点两免一补落实情况的调查。


调查结果


通过本次对OCEF资助的小学初中两免一补落实情况的调查可以看出: 07年两免一补落实情况相比06年有较大程度的提高。

1. 大部分资助点(70%)落实百分比(1)达到了OCEF两免基本落实(2)的标准。

2. 99%的应享受两免的学生都享受了杂费的减免。76%的应享受两免的学生都享受了书费的减免。

3. 两免落实后,农村学生义务教育阶段念书所需的花费大约为平均62/学期,学生念书的负担大大减轻。

4. 相比走读生的生活费用,住校生食宿费开销较大,然而一补所补贴金额较少,难以解决住校生食宿费用问题。08年一补标准调整后,一补也仍然只能解决平均50%左右的食宿费。因此住校生仍需要一定的资助帮助他们安心完成学业。如果基金会继续小学初中生项目,住校生应成为主要资助对象。

5. 大部分协调员希望我们继续资助贫困的学生,特别是帮助解决住校生食宿费用问题。并希望我们能够提高资助标准。协调员也提出在两免一补逐步落实的形势下,基金会可以考虑资助高中生,代课教师,贫困大学生,或者帮助学校解决教学设备短缺的问题。

1 落实百分比:享受两免或一补人数/应享受学生人数
2 基本落实:落实百分比大于等于80%

海外中国教育基金会

二零零八年四月

AddThis Social Bookmark Button

2017年度新闻

AddThis Social Bookmark Button

2016年度新闻

AddThis Social Bookmark Button


AddThis Social Bookmark Button


AddThis Social Bookmark Button

 

AddThis Social Bookmark Button

 

AddThis Social Bookmark Button
AddThis Social Bookmark Button
AddThis Social Bookmark Button

Please see 发展历史.

Overseas China Education Foundation

感谢您的支持!

2018秋小学生共计120名
可供选择。
2018秋初中生1对1共计487名
可供选择。
2018秋高中生1对1共计227名
可供选择。

@Jan 19, 2019 17:40 pm CST

Liang,Chuchu

吴,晓牧

郑,菲

沈,晓川

Chen,Qinling

Pledgeling Foundation

Yin,Patrick

徐,品心

Wei,Zhiyi

Luo,Haihui

Liu,Mingyi

Zhou,Yinfang

Chan,Patrick

IBM

Liu,William

Stripe

AT&T Foundation

Saving Interest,Golden Bank

王,晓青

沈,春兴

2018秋小学生共计120名
可供选择。
2018秋初中生1对1共计487名
可供选择。
2018秋高中生1对1共计227名
可供选择。

@Jan 19, 2019 17:40 pm CST

Fang,Xiaomin

徐,保伟

NEW YORK LIFE

Union Bank

Chevron Corporation

Li,Xi

Shell Employee Giving Program

Adobe Systems Inc.

Wang,Kefei

recycle,recycle

?,??

DENG,Wen Yong

Go,Justin K F

Low,Low Family Trust

Huang,Jijia

wang,haiyan

Gui,Bo

龚,政

zhang,wenyan

陈,瑶

Liu,Jini

2018秋小学生共计120名
可供选择。
2018秋初中生1对1共计487名
可供选择。
2018秋高中生1对1共计227名
可供选择。

@Jan 19, 2019 17:40 pm CST

Huang,Jing

He,Chu

Zhu,Weihua

Zhou,Haiying

Tan,Zhixin Jessica

Zhang,Yizhen

Liu,Yongsheng

Xu,Yan

Li,Sherian

Du,Xinlei

Wei,XIAOFEI

Wei,Yawen

汤,为

Bao,Minxin

Li,Shuangjie

Tao,Dandan

朱,思强

Guan,Shimin

Teng,Zheng

Li,Qun

Deng,Guofeng

2018秋小学生共计120名
可供选择。
2018秋初中生1对1共计487名
可供选择。
2018秋高中生1对1共计227名
可供选择。

@Jan 19, 2019 17:40 pm CST

Gu,Hong

Xu,Man

Li,Mi

Qiu,Lili

Lei,Bin

Yee,Chun Kwan

Sun,Jianguang

Liu,Jessie

程,宝

Huang,Hailing

Liu,Huan

Wang,Haisong

Li,Zhiwei

Shen,Fan

Xu,Shanshan

Chen,Di

李,坚强

Su,Cheng

Zhang,Cuiping

Zhang,Beilin

QIAN,HONGGUANG

2018秋小学生共计120名
可供选择。
2018秋初中生1对1共计487名
可供选择。
2018秋高中生1对1共计227名
可供选择。

@Jan 19, 2019 17:40 pm CST

Chow,Arnold

Anonymous,Anonymous

Yao,Jing

Tang,Zaiyong

Applied Materials, Inc.

张,荣

周,慧敏

蔡,海鹰

余,冰

Omidyar Network Fund

Chen,Alex

Gewalt Hamilton Associates

Neon Liberty Capital Management

Zhao,Kathy

Dong,Helen

熊,燕燕

Wang,Xing

United Way

Northrop Grumman

Boston Scientific

eBay Foundation

2018秋小学生共计120名
可供选择。
2018秋初中生1对1共计487名
可供选择。
2018秋高中生1对1共计227名
可供选择。

@Jan 19, 2019 17:40 pm CST

丁,奕

ZHANG,Yan

Liu,Fangzhong

Zhou,Chao

Bright Funds Foundation

崔,真真

Deng,Weiling

Lee,Sam

AbbVie Inc.

J.K Group Inc

ji,jiayu

liu,qian

Zhang,Bin

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Yu,Xiuling

Wang,Sophie

He,Haihong

张,巧儿

,哈维中文学校学生会

Zhu,Mei

QUALCOMM

2018秋小学生共计120名
可供选择。
2018秋初中生1对1共计487名
可供选择。
2018秋高中生1对1共计227名
可供选择。

@Jan 19, 2019 17:40 pm CST

Bank of America

J.P. Morgan Chase Foundation Matching Gift & Volunteer Programs

Wells Fargo

American Express Company Employee Giving Program

Zhang,Yan

庄,黎曼

chang,xuying

LIU,Yao Bin

Wu,Jane

丽霞,周

方,正

蔡,鹤松

Zhao,Xuemei

Hao,Zhen Guo Henan

张,程锦

王,郁

张,文彬

Wang,Jingtao

American Express Charitable Fund

梁,健怡

Educational Testing Service (ETS)

2018秋小学生共计120名
可供选择。
2018秋初中生1对1共计487名
可供选择。
2018秋高中生1对1共计227名
可供选择。

@Jan 19, 2019 17:40 pm CST

汤,凯

陈,文洁

Zhang,Mei

Zhang,Songhua

胡,志泓

许,亚泉

陈,永立

刘,文星

王,结林

漆,?

王,欢

胡,燕华

荔,张

万,芬

唐,爱民

郅,文波

Yellow,Charles

Apple Inc.

Microsoft

Google Inc.

Intel Corporation

2018秋小学生共计120名
可供选择。
2018秋初中生1对1共计487名
可供选择。
2018秋高中生1对1共计227名
可供选择。

@Jan 19, 2019 17:40 pm CST

Workday, Inc

Xu,Enbo

Yuan,Jialing

Han,Liyuan

Wu,Jia

王,聿

Jiang,Steve

Zhang,John

Han,Jing

凌,行健

宋,微波

Shen,Jie

金,丰华

秦,川

尹,潘嵘

Bao,Minxin

安,第斯

langara,teaching volunteer

LinkedIn Corporation

Hu,Keqiu

杨,瑞国

2018秋小学生共计120名
可供选择。
2018秋初中生1对1共计487名
可供选择。
2018秋高中生1对1共计227名
可供选择。

@Jan 19, 2019 17:40 pm CST

卢,钊

Khatri,Narayan

Salesforce

Zhuang,Weiqiang

JIANG,Yongjiong

Liang,Jianyi

王,莉淋

Li,Hanlin

Chen,Xiaorong

Schweizer,Michael

Guo,Xiaoxiang

YourCause LLC

杨,璐

?,美惠

Zheng,Yan

zhang,andrew

Deng,Jack

徐,咏梅

OneMain Financial, Inc.

Visa Givingstation

HUA,ZHANG

2018秋小学生共计120名
可供选择。
2018秋初中生1对1共计487名
可供选择。
2018秋高中生1对1共计227名
可供选择。

@Jan 19, 2019 17:40 pm CST

Find us on

Facebook Group: 17427138199 Facebook Page: 241800075979 Linked In Group: 50112 Twitter: OCEForg External Link: oceflib.blog.sohu.com
旗帜广告