2009/12/4

AddThis Social Bookmark Button

第十一届理事会和执行委员会下属功能组和委员会及主要负责人产生

通常在新的理事会选举完成后要进行各组和委员会负责人的调整。经过近一个月来基金会有关骨干义工的反复商讨,已经有了结果。经会长梁敢批准,现公布第十一届理事会和执行委员会直接下属的所有功能组和委员会的架构及主要负责人名单如附件。

主要变动包括:图书组组长刘倩、副组长刘秀和监察组组长马南加入中国事务委员会,三位义工的加入及她们丰富的经验将进一步推动中国事务委员会工作的顺利发展;卓韵宝加入助学金组任副组长,协助厉蓓和苏老师;出版组改组成为出版协调委员会,加强协调功能;由于宋君职业工作很忙,暂由杨敏接替宋君任出版委员会主席;国内人力组组长王新峰休假,由刘倩暂代人力组组长;高中组贺庆接替张岚出任组长;会员与捐赠人服务组万树慧接替黄静远出任副组长;秘书组钟敏接替曹卓晓出任组长;因个人工作或生活繁忙,蒋俨辞去监察组组长一职,由副组长马南接任;林忠民卸任教师组副组长一职;董琳暂时离开募捐组副组长一职;李英姝卸任中国事务委员会委员;山东义工毛俊花出任国内人力组副组长,协助刘倩一起负责国内人力工作。

我们在此感谢因个人事务繁忙而暂时离开的宋君、王新峰、张岚、黄静远、曹卓晓、蒋俨、林忠民、董琳、李英姝等义工一直以来对OCEF的助学事业付出的努力和心血。同时也感谢刘倩、刘秀、马南、卓韵宝、杨敏、贺庆、万树慧、钟敏和毛俊花在原有的职责之上勇于挑起更多的责任,感谢你们的付出!接下来的一年,对OCEF是关键的一年。我们将对基金会长远发展战略、- 助学金发放、资助方向、会员制存废等重大问题进行讨论和策略调整。相信在新的团队的带领下,OCEF将很快确定新的发展目标和方向,继续为改善中国贫困地区教育事业尽我们的绵薄之力。谢谢大家!

海外中国基金会
2009年12月4日

AddThis Social Bookmark Button

2016年度新闻

AddThis Social Bookmark Button


AddThis Social Bookmark Button


AddThis Social Bookmark Button

 

AddThis Social Bookmark Button

 

AddThis Social Bookmark Button
AddThis Social Bookmark Button
AddThis Social Bookmark Button

Please see 发展历史.

Overseas China Education Foundation

感谢您的支持!

2016秋小学生共计0名
可供选择。
2016秋初中生1对1共计170名
可供选择。
2016秋高中生1对1共计360名
可供选择。

@Mar 29, 2017 8:20 am CDT

Google

罗,昶

Zhu,Nanqun

,?新民老先生慈善基金?

Barnes,Jeremy

张,霖峰

Linkedln Matching Gifts Program

怡青,朱

冬景,辰露

BankOfAmerica

Liu,Huan

Li,Mi

Fang,Xiaoshan

Yao,Shengrui

Huang,Jian

Peng,Peng

Chen,Hanling

Wang,Weikun

Bukkems,Hendrikus

Wang,Ning

Zhou,Jinghua

2016秋小学生共计0名
可供选择。
2016秋初中生1对1共计170名
可供选择。
2016秋高中生1对1共计360名
可供选择。

@Mar 29, 2017 8:20 am CDT

Gu,Hong

Wu,Dafang

Liu,Xiaoyan

金,丰华

Cong,Ronna

Wu,Hai

Li,Xi

Li,Xi

Dai,Julie

Jin,Ping

Fan,Yong

Zhao,Feng

张,吉

Anonymous,Anonymous

Anonymous,Anonymous

Anonymous,Anonymous

Wang,Jianqing

Anonymous,Anonymous

Fang,Xiaoshan

Song,Liang

Shen,Xiaochuan

2016秋小学生共计0名
可供选择。
2016秋初中生1对1共计170名
可供选择。
2016秋高中生1对1共计360名
可供选择。

@Mar 29, 2017 8:20 am CDT

Linkedln Matching Gifts Program

Liang,Youming

Zhao,Sheng

Tan,Jiayue

Xie,Zong Ming

Anonymous,Anonymous

Li,Zhiying

Wu,Jin

Li,Mujiao

He,Weining

Intel

HP

李,丽霞

Qu,Qiang

Liao,Jason

Zhuang,Weiqiang

Song,Matt

Fan,Chengye

Ericsson,Jill

夏,颖

Anonymous,Anonymous

2016秋小学生共计0名
可供选择。
2016秋初中生1对1共计170名
可供选择。
2016秋高中生1对1共计360名
可供选择。

@Mar 29, 2017 8:20 am CDT

Liu,Chang

Yan,Yan

Li,Yang

Luo,Yansheng

Wang,Can

Fang,Jianhong

Li,Haipeng

Lin,Hangfei

Liu,Xinyu

Chen,Wei

Oh,Yingfeng

Zhang,Sheng

Huang,Yue

Wang,Lingbing

Feng,Lixin

Lu,Jianchao

Li,Xuan

Chen,Jiaqiong

Wang,Yinyi

Liu,Wei

Yuan,Yuxian

2016秋小学生共计0名
可供选择。
2016秋初中生1对1共计170名
可供选择。
2016秋高中生1对1共计360名
可供选择。

@Mar 29, 2017 8:20 am CDT

Wang,Chen

Owski,Evan

Shi,Changji

Jiang,Sheng

Yuan,Bo

Chen,Hanling

Dai,Jiangtao

Li,Xuan

耿,茂

Liu,Li

Ho,Lucy

Zheng,Xiaohui

Chen,Yikan

Zhu,Nanqun

Huang,Liying

Huang,Liying

Zeng,Ke

Luo,Yansheng

孙,长健

Anonymous,Anonymous

Wang,Hui

2016秋小学生共计0名
可供选择。
2016秋初中生1对1共计170名
可供选择。
2016秋高中生1对1共计360名
可供选择。

@Mar 29, 2017 8:20 am CDT

Tang,Xueqian

Huang,Liying

Li,Xiaoyan

Beckett,Rachael

Zhang,Luwei

Lin,Ling

Wang,Liang

He,Yuan

Mathiesen,Christian

Wu,Chencheng

Lin,Song

Yu,Xincen

Qin,Jiangjie

Ji,Hai-Feng

Feng,Jing

Xu,Chao

Luo,Yangchun

Ng,Nicole

Tao,Zhongen

Zhou,Ruiyun

Cao,Yazhou

2016秋小学生共计0名
可供选择。
2016秋初中生1对1共计170名
可供选择。
2016秋高中生1对1共计360名
可供选择。

@Mar 29, 2017 8:20 am CDT

Miller,Breent

Yu,Jing

Zhou,Guoyan

Li,Dong

Anonymous,Anonymous

Yang,Dianxia

Xie,Chen

Huang,Jinqi

He,Yunfei

Jiang,Ruomu

Tang,Jing

Huang,Jingshu

杨,林

Wu,Hailin

Zhong,Mingyuan

周,阳

Yu,Xiang

Liu,Haishan

Chen,Hongtao

Chen,Hongtao

Fang,Jiaming

2016秋小学生共计0名
可供选择。
2016秋初中生1对1共计170名
可供选择。
2016秋高中生1对1共计360名
可供选择。

@Mar 29, 2017 8:20 am CDT

蕾,饶

牟,炼

王,鑫

Jiang,Lingshan

沈,中

Megan,Karen &

唐,伟

Lai,Justin

Xin,Xin

Xiao,Xixi

Ren,Cheng

Ren,Cheng

Ren,Cheng

Rigano,Peter

Deng,Matthew

tu,huimin

Zhou,Di

Wu,Sheng-Qian

Zhai,Jiaqi

Qin,Zuyun

Liu,Huan

2016秋小学生共计0名
可供选择。
2016秋初中生1对1共计170名
可供选择。
2016秋高中生1对1共计360名
可供选择。

@Mar 29, 2017 8:20 am CDT

Li,Mi

Wang,Peng

Wang,Jiashuo

Cheng,Fang

Guo,Sheng

Zhao,Haiming

Anonymous,Anonymous

Ma,Liyu

Wang,Yisong

Zhu,Hongkui

Miao,Junzhe

Wu,Gang

Liu,Limin

Yang,Lin

Li,Jie

Sun,Jiankuan

Showalter,Timothy

Bratchikova,Victoria

Yu,Zian

Liang,Youming

Yao,Yu

2016秋小学生共计0名
可供选择。
2016秋初中生1对1共计170名
可供选择。
2016秋高中生1对1共计360名
可供选择。

@Mar 29, 2017 8:20 am CDT

Kuan,Chi-Yi

Sun,Zhanwei

Vembunarayanan,Janardhanan

Yao,Bo

Tian,Zhipeng

Kang,Yabin

Zhang,Zhixiong

Huang,Shenghao

Zhang,Jie

Zhou,Shan

Gao,Fan

Chen,Cindy

Li,Jian

Li,Xian

Guo,Qi

Yao,Yu

Wen,Li

Yu,Shipeng

Liu,Kun

Xiao,Jie

Liu,Hao

2016秋小学生共计0名
可供选择。
2016秋初中生1对1共计170名
可供选择。
2016秋高中生1对1共计360名
可供选择。

@Mar 29, 2017 8:20 am CDT

Find us on

Facebook Group: 17427138199 Facebook Page: 241800075979 Linked In Group: 50112 Twitter: OCEForg External Link: oceflib.blog.sohu.com
旗帜广告