OCEF北加州2007春季爱心助学Hiking

AddThis Social Bookmark Button

脚步走出的希望
海外中国教育基金会2007春季爱心助学Hiking

春,万物复苏的季节,代表希望,孕育理想。

在这温暖的季节里,海外中国教育基金会诚挚地邀请您参加"脚步走出的希望 2007 春季爱心助学Hiking"活动。

时间:2007 年5月5日(周六)10 AM ~ 1 PM (如果下雨,将顺延至5月12号同一时间
地点:风景优美的Santa Clara San Antonio County Park, Main Parking Lot 集合, 10:15 AM出发
http://www.openspace.org/preserves/pr_rancho_san_antonio.asp
活动:当您完成6 英里步行,本次活动的资助人将为孩子们捐款50美元。当您和您的家人或朋友共同完成3英里步行,本次活动的资助人将为孩子们捐款50 美元。

您的参与不仅会强健身心健康,结识新朋好友,还会解决一个失学儿童的一个学期的学费或者帮孩子们留住一个热心教育的好老师。如果您这个春天想做一次户外运动的话,请不要错过此次充满活力和富有意义的活动。

海外中国教育基金会(OCEF) 是一个独立的民间组织,不带任何政治与宗教色彩,创建于1992年,并在美国加利福尼亚州以中国教育救援基金会(SOSCEF)申请并获批准注册为一非盈利性组织,2001年4 月,于美国德克萨斯州以现在的名称重新申请注册并获批准,其唯一使命是筹集资金以帮助中国贫困地区的教育事业。她是受美国联邦政府税务局 (Internal Revenue Services) 核准的501(c)(3)非营利性组织, 享受联邦政府的免税待遇。

经过十几年的众多志愿者的无私奉献和努力,基金会先后资助了一万多人次的贫困儿童上学读书,还通过“募集图书”“资助教师”“建立学校”等其他项目帮助贫困地区的孩子们获得平等受教育的权利,创立了很高的社会声誉。

Hiking当天您若有兴趣加入我们快乐无私奉献的志愿者团体的话,我们热诚期待您的询问。无论您每星期可以贡献一两个小时还是十几个小时,我们都很欢迎。你可以用您的特长和喜好帮助我们:组织募集活动,筛选合格受助对象,网站维护,录入捐款金额,联络国内的志愿者,或者当您回国度假时,还可以当一回监察员监督捐款情况。

此次活动是由家住Concord的李菁和她的母亲陈小真女士赞助。陈小真女士曾在广东地区从事教育工作长达23年,她深刻认识到九年基础义务教育对中国社会的重要性 ,也体会到中国偏远地区教育工作者的艰难处境。 她们希望通过这次活动吸引更多目光投向中国偏远地区的教育事业。

让我们5月5日见!

海外中国教育基金会
www.ocef.org
联系人:Kelly Yang
电子邮件: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

 

PDF(download)

AddThis Social Bookmark Button

2016年度新闻

AddThis Social Bookmark Button


AddThis Social Bookmark Button


AddThis Social Bookmark Button

 

AddThis Social Bookmark Button

 

AddThis Social Bookmark Button
AddThis Social Bookmark Button
AddThis Social Bookmark Button

Please see 发展历史.

Overseas China Education Foundation

感谢您的支持!

2016秋小学生共计0名
可供选择。
2016秋初中生1对1共计125名
可供选择。
2016秋高中生1对1共计342名
可供选择。

@Apr 28, 2017 1:20 am CDT

???,???濠?

Huo,Guang

Huo,Guang

Yang,Qiaoli

Huo,Guang

查,儒熙

Wu,Dafang

吉?,丁

徐,东宁

Cao,Ping

Chang,Shining

陆,洋

Shi,Sherlia

Luo,Lin

Anonymous,Anonymous

Xie,Kevin

Huang,Wei

Jiang,Xiaoting

Xu,Hong

Li,Mi

Liu,Huan

2016秋小学生共计0名
可供选择。
2016秋初中生1对1共计125名
可供选择。
2016秋高中生1对1共计342名
可供选择。

@Apr 28, 2017 1:20 am CDT

Tian,Li

Zhu,Weihua

Yu,Peng

Li,Zhiying

Chen,Hanling

张,宇

Wu,Yali

Kurpiewski,Lynn

Feng,Lianmei

Jeang,Ming

Google

罗,昶

Zhu,Nanqun

,?新民老先生慈善基金?

Barnes,Jeremy

张,霖峰

Linkedln Matching Gifts Program

怡青,朱

冬景,辰露

BankOfAmerica

Liu,Huan

2016秋小学生共计0名
可供选择。
2016秋初中生1对1共计125名
可供选择。
2016秋高中生1对1共计342名
可供选择。

@Apr 28, 2017 1:20 am CDT

Li,Mi

Fang,Xiaoshan

Yao,Shengrui

Huang,Jian

Peng,Peng

Chen,Hanling

Wang,Weikun

Bukkems,Hendrikus

Wang,Ning

Zhou,Jinghua

Gu,Hong

Wu,Dafang

Liu,Xiaoyan

金,丰华

Cong,Ronna

Wu,Hai

Li,Xi

Li,Xi

Dai,Julie

Jin,Ping

Fan,Yong

2016秋小学生共计0名
可供选择。
2016秋初中生1对1共计125名
可供选择。
2016秋高中生1对1共计342名
可供选择。

@Apr 28, 2017 1:20 am CDT

Zhao,Feng

张,吉

Anonymous,Anonymous

Anonymous,Anonymous

Anonymous,Anonymous

Wang,Jianqing

Anonymous,Anonymous

Fang,Xiaoshan

Song,Liang

Shen,Xiaochuan

Linkedln Matching Gifts Program

Liang,Youming

Zhao,Sheng

Tan,Jiayue

Xie,Zong Ming

Anonymous,Anonymous

Li,Zhiying

Wu,Jin

Li,Mujiao

He,Weining

Intel

2016秋小学生共计0名
可供选择。
2016秋初中生1对1共计125名
可供选择。
2016秋高中生1对1共计342名
可供选择。

@Apr 28, 2017 1:20 am CDT

HP

李,丽霞

Qu,Qiang

Liao,Jason

Zhuang,Weiqiang

Song,Matt

Fan,Chengye

Ericsson,Jill

夏,颖

Anonymous,Anonymous

Liu,Chang

Yan,Yan

Li,Yang

Luo,Yansheng

Wang,Can

Fang,Jianhong

Li,Haipeng

Lin,Hangfei

Liu,Xinyu

Chen,Wei

Oh,Yingfeng

2016秋小学生共计0名
可供选择。
2016秋初中生1对1共计125名
可供选择。
2016秋高中生1对1共计342名
可供选择。

@Apr 28, 2017 1:20 am CDT

Zhang,Sheng

Huang,Yue

Wang,Lingbing

Feng,Lixin

Lu,Jianchao

Li,Xuan

Chen,Jiaqiong

Wang,Yinyi

Liu,Wei

Yuan,Yuxian

Wang,Chen

Owski,Evan

Shi,Changji

Jiang,Sheng

Yuan,Bo

Chen,Hanling

Dai,Jiangtao

Li,Xuan

耿,茂

Liu,Li

Ho,Lucy

2016秋小学生共计0名
可供选择。
2016秋初中生1对1共计125名
可供选择。
2016秋高中生1对1共计342名
可供选择。

@Apr 28, 2017 1:20 am CDT

Zheng,Xiaohui

Chen,Yikan

Zhu,Nanqun

Huang,Liying

Huang,Liying

Zeng,Ke

Luo,Yansheng

孙,长健

Anonymous,Anonymous

Wang,Hui

Tang,Xueqian

Huang,Liying

Li,Xiaoyan

Beckett,Rachael

Zhang,Luwei

Lin,Ling

Wang,Liang

He,Yuan

Mathiesen,Christian

Wu,Chencheng

Lin,Song

2016秋小学生共计0名
可供选择。
2016秋初中生1对1共计125名
可供选择。
2016秋高中生1对1共计342名
可供选择。

@Apr 28, 2017 1:20 am CDT

Yu,Xincen

Qin,Jiangjie

Ji,Hai-Feng

Feng,Jing

Xu,Chao

Luo,Yangchun

Ng,Nicole

Tao,Zhongen

Zhou,Ruiyun

Cao,Yazhou

Miller,Breent

Yu,Jing

Zhou,Guoyan

Li,Dong

Anonymous,Anonymous

Yang,Dianxia

Xie,Chen

Huang,Jinqi

He,Yunfei

Jiang,Ruomu

Tang,Jing

2016秋小学生共计0名
可供选择。
2016秋初中生1对1共计125名
可供选择。
2016秋高中生1对1共计342名
可供选择。

@Apr 28, 2017 1:20 am CDT

Huang,Jingshu

杨,林

Wu,Hailin

Zhong,Mingyuan

周,阳

Yu,Xiang

Liu,Haishan

Chen,Hongtao

Chen,Hongtao

Fang,Jiaming

蕾,饶

牟,炼

王,鑫

Jiang,Lingshan

沈,中

Megan,Karen &

唐,伟

Lai,Justin

Xin,Xin

Xiao,Xixi

Ren,Cheng

2016秋小学生共计0名
可供选择。
2016秋初中生1对1共计125名
可供选择。
2016秋高中生1对1共计342名
可供选择。

@Apr 28, 2017 1:20 am CDT

Ren,Cheng

Ren,Cheng

Rigano,Peter

Deng,Matthew

tu,huimin

Zhou,Di

Wu,Sheng-Qian

Zhai,Jiaqi

Qin,Zuyun

Liu,Huan

Li,Mi

Wang,Peng

Wang,Jiashuo

Cheng,Fang

Guo,Sheng

Zhao,Haiming

Anonymous,Anonymous

Ma,Liyu

Wang,Yisong

Zhu,Hongkui

Miao,Junzhe

2016秋小学生共计0名
可供选择。
2016秋初中生1对1共计125名
可供选择。
2016秋高中生1对1共计342名
可供选择。

@Apr 28, 2017 1:20 am CDT

Find us on

Facebook Group: 17427138199 Facebook Page: 241800075979 Linked In Group: 50112 Twitter: OCEForg External Link: oceflib.blog.sohu.com
旗帜广告