【OCEF理事会换届选举】投票结果公告

新闻动态

AddThis Social Bookmark Button


海外中国教育基金会(OCEF)会员于2021年10月13日至26日期间进行投票,选举产生基金会第十七届理事会成员如下:缪玉亭,张霖峰, 马南, 桂红宁,谭慧华, 杨敏, 陈世仪,冯忞, 林霖,蒋莹莹,张晶,沈苇,吴赣,熊兰瑛,杨浩,沈中。根据海外中国教育基金会章程规定,选举结果有效,以上十六位候选人正式当选为第十七届理事会理事,即日起生效。
新当选的理事将通过选举产生新一任会长、财务长和秘书长,并由会长推荐副会长候选人,由理事会投票批准后任命,结果将另行公布。
感谢第十六届理事会全体理事在过去两年中付出的努力,同时感谢第十七届理事会成员勇挑重担,祝愿基金会的助学助教事业在他们的带领下更上一层楼!
海外中国教育基金会海外中国教育基金会(OCEF)会员于2021年10月13日至26日期间(OCEF)
二〇二一年十月二十七日

在2021年10月27日结束的海外中国教育基金会理事会换届选举中,共向292位会员发出投票通知,收回有效选票34张。投票结果如下:

候选人 赞成 

陈世仪    30

冯忞    32 

桂红宁              33

蒋莹莹              30

林霖      29

马南      33

缪玉亭             34

沈苇      33

沈中      34

谭慧华    30

吴赣      33 

熊兰瑛             33

杨浩      33

杨敏      33

张晶     34


张霖峰             33 

根据海外中国教育基金会章程规定,选举结果有效,以上十六位候选人缪玉亭,张霖峰, 马南, 桂红宁,谭慧华, 杨敏, 陈世仪,冯忞, 林霖,蒋莹莹,张晶,沈苇,吴赣,熊兰瑛,杨浩,沈中正式当选为第十七届理事会理事,即日起生效。


新当选的理事将通过选举产生新一任会长、财务长和秘书长,并由会长推荐副会长候选人,由理事会投票批准后任命,结果将另行公布。

感谢第十六届理事会全体理事在过去两年中付出的努力,同时感谢第十七届理事会成员勇挑重担,祝愿基金会的助学助教事业在他们的带领下更上一层楼!


海外中国教育基金会(OCEF)

二〇二一年十月二十七日


Overseas China Education Foundation

感谢您的支持!

2021秋小学生1对1选择结束。
2021秋初中生1对1选择结束。2021秋高中学生1对1选择结束。

@May 18, 2022 23:40 pm CDT

Wei

Osvaldo Leyva-Li

YUK LAU

Bing Wang

Minmin

Sheng, Xiaohong

Yongyao Cai

Ying Wang

Zhihui Gao

oso

Li, Haining

欧逸康

Yaling Zhu

Na Zhang

YourCause LLC

United Way

Eric Cao

Yu, Jie

Yixuan Wang

Kyo

Yan Li

AbbVie Inc.

Panorama Global

Yi Li

Network for good

Eva Yu

张心慈

2021秋小学生1对1选择结束。
2021秋初中生1对1选择结束。2021秋高中学生1对1选择结束。

@May 18, 2022 23:40 pm CDT

李原呈

Shenghua Zhong

Lingkun Li

Lingling pu

IBM

孔盟

Yipeng He

CAFA Charities Aid Foundation of America

Ryan Hong

康宇新

XUE JIANG

Pledgeling Foundation

Yuhong He

eBay Foundation

RIHRNG CAO

Winnie Hu

Ke Liu

Chevron

Yitong Song

ZG

UHG

Microsoft

IMF

Dorthy CHAI

Intel Foundation

VINCENT DU

Google

2021秋小学生1对1选择结束。
2021秋初中生1对1选择结束。2021秋高中学生1对1选择结束。

@May 18, 2022 23:40 pm CDT

Jiong Mu

ling zhang

THE HANOVER INSURANCE

Xinyi Huang

宋晨蕾

AT&T Foundation

Keysight

National Fuel Gas Company Foundation

Yuehua Xu

Jia Li

Zhenxun Zhuang

Rui Liu

Chen Chen

NEW YORK LIFE

LinkedIn

HPI

Siyu Ma

Kathy

Peak6

Pinterest

Xian Zhang

yanxiang you

YIJIA LI

Yue Qiu

xiao huang

Jiangtian Zhou

王熙

2021秋小学生1对1选择结束。
2021秋初中生1对1选择结束。2021秋高中学生1对1选择结束。

@May 18, 2022 23:40 pm CDT

Shu Zhou

Boyu Lu

Zhongwen Chen

Binbin Guo

Anise Andrews

AmazonSmile Foundation

Thermo Fisher

Na Xing

Apple

Appling, Catherine

Minhua Kang

Jie Zheng

Zhong, Yu

Xinyu Liu

张程

章文

Pacific Gas & Electronic Company

汤丽颖

Find us on

Facebook Group: 17427138199 Facebook Page: 241800075979 Linked In Group: 50112 Twitter: OCEForg External Link: oceflib.blog.sohu.com
旗帜广告