Overseas China Education Foundation

Thank you for your support!

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 11:20 am CST

Jiaqi Yang

Yixuan Wang

许恩博

Zhiyi Zhang

Zixuan Zhao

Yixuan Gao

wanwan

Kevin Zheng

Xiaoyan Du

Johnson & Johnson

Yongyao Cai

陈艺玲

Siqi Zheng

Jin Dong

Yingzhi Zhou

Huan Wang

Everest Pines Foundation

Zhang, Shunyuan

Fasone, Samantha

Hope foundation

Yinan Ni

Jie Zhou

Incyte Corporation Matching Gifts Program

Henry Hung & Shirley Chen Hung

YourCause LLC

Yixian Zhu

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 11:20 am CST

Applied Materials, Inc.

NEW YORK LIFE

霍达

Li Huang

JLS1

CORPORATE TIAA

Gilbert Song

FrntStrm SPC UWW

Dell Direct Giving Campaign

eBay Foundation

Nan Wang

Bank of America

IBM

Salesforce

Panorama Global

潘远秀

刘文嘉

Sharon chan

Nvidia

Lingyin Li

Tian He

Microsoft

Yin Chung Loh

Feng Xu

Xin Xu

Pingzhen Wang

ZHENHONG BAI

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 11:20 am CST

史晓辉

xiaohui shi

Siling Zhao

Michael Michael

Taibo Xin

Peng

Chevron

Hui Shen

Cheng Zhu

Charles Schwab

Xiaohai Li

Ying Gong

Google

Visa Givingstation

WEI ZHOU

IMF

李静

Xianhan Zhang

Sunshine Realty

Yushan Zhang

Apple

Tianlin (Mark) Tan

Martin Cai

Chao Ran

徐圆圆

Yueqi Wang

Zilong Huang

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 11:20 am CST

yan long

Zhongjun Jin

余锡琳

Fan Zhang

刘洽闻

Gilead

LinkedIn

Keysight

Chao Sun

Yong Mao

Aimin Tang

Kai Wang

Hui Li

Jianqiang Shen

CREDIT FRONTSTREAM 1522229825 12/31/19

Tianqi Chen

王闫

CORPORATE TRUSTEE FOR FEDE

AmazonSmile Foundation

JIEREN BIAN and YING QIN (卞杰人和秦英)

李卓殊

Liyang Zhang

Qi Zeng

Shixin Li

Shu Chen

Joey Tao

Ke Xie

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 11:20 am CST

Maria Ulvmar

Shiyuan Wang

Zizhen Jiang

Jun Li

Andy Zhu

Alex Zhang

Zhao Wang

Zhaoming Zhang

Jingyi Zeng

Mohan Liu

Jing Zhao

Tairan Jin

Guangsha Shi

Yu Pu

Yuwei Yang

Qiuyi Jia

Yangyang Zhu

陶治宇

Mengying Fan

Di Qian

Yaxin Wang

Ling Kou

Lupei Wei

Palm Zhou

Yao Lu

Chang Ye

Yu Cai

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 11:20 am CST

Zhen Zhu

Jiarui Gao

Yan Wang

Yiming Pan

Bingjun Xiao

Jessica Gu

Maoan Wang

Lingchen Li

Shukang Zhou

Chenny Xie

Charlie Li

Frank (Zhikang) Fan

Jianhao Li

Lin Guo

Keyang (Eddie) Dong

Miao Wang

Wei Shen

Qiufeng (Sophie) Lin

Qing Wei

Desheng Liu

Yingqi Li

Andy You

Joshua Huang

Willa Zhou

Zhenning Zhao

Kara Ruan

Yinan Yang

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 11:20 am CST

Brent Halazon

Ji Li

Sherry Chen

Elaina Yao

Haoting Chen

Heidi Chen

Hua Tong

Jiacong Xu

Jean Zhang