Overseas China Education Foundation

感谢您的支持!

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 10:00 am CST

Jiaqi Yang

Yixuan Wang

许恩博

Zhiyi Zhang

Zixuan Zhao

Yixuan Gao

wanwan

Kevin Zheng

Xiaoyan Du

Johnson & Johnson

Yongyao Cai

陈艺玲

Siqi Zheng

Jin Dong

Yingzhi Zhou

Huan Wang

Zhang, Shunyuan

Everest Pines Foundation

Fasone, Samantha

Hope foundation

Yinan Ni

Jie Zhou

Incyte Corporation Matching Gifts Program

YourCause LLC

Henry Hung & Shirley Chen Hung

Yixian Zhu

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 10:00 am CST

Applied Materials, Inc.

NEW YORK LIFE

霍达

Li Huang

JLS1

CORPORATE TIAA

Gilbert Song

Dell Direct Giving Campaign

eBay Foundation

FrntStrm SPC UWW

Nan Wang

Bank of America

IBM

Salesforce

Panorama Global

潘远秀

刘文嘉

Nvidia

Sharon chan

Lingyin Li

Tian He

Feng Xu

Yin Chung Loh

Microsoft

Xin Xu

ZHENHONG BAI

Pingzhen Wang

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 10:00 am CST

史晓辉

xiaohui shi

Siling Zhao

Michael Michael

Peng

Chevron

Taibo Xin

Xiaohai Li

Ying Gong

Google

Visa Givingstation

Hui Shen

Cheng Zhu

Charles Schwab

WEI ZHOU

IMF

李静

Xianhan Zhang

Sunshine Realty

Chao Ran

Martin Cai

徐圆圆

yan long

Yueqi Wang

Zilong Huang

Apple

Yushan Zhang

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 10:00 am CST

Tianlin (Mark) Tan

Zhongjun Jin

余锡琳

Fan Zhang

刘洽闻

LinkedIn

Chao Sun

Keysight

Gilead

Yong Mao

Aimin Tang

Jianqiang Shen

CREDIT FRONTSTREAM 1522229825 12/31/19

Kai Wang

Hui Li

Tianqi Chen

王闫

CORPORATE TRUSTEE FOR FEDE

AmazonSmile Foundation

JIEREN BIAN and YING QIN (卞杰人和秦英)

李卓殊

Zhaoming Zhang

Mohan Liu

Jingyi Zeng

Jing Zhao

Guangsha Shi

Yu Pu

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 10:00 am CST

Yuwei Yang

Yangyang Zhu

Qiuyi Jia

Tairan Jin

Maria Ulvmar

Shiyuan Wang

Joey Tao

Zizhen Jiang

Ke Xie

Liyang Zhang

Qi Zeng

Shixin Li

Shu Chen

Andy Zhu

Alex Zhang

Zhao Wang

Jun Li

陶治宇

Mengying Fan

Di Qian

Yaxin Wang

Desheng Liu

Yingqi Li

Andy You

Joshua Huang

Willa Zhou

Yinan Yang

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 10:00 am CST

Zhenning Zhao

Kara Ruan

Brent Halazon

Miao Wang

Wei Shen

Qiufeng (Sophie) Lin

Qing Wei

Elaina Yao

Haoting Chen

Heidi Chen

Hua Tong

Liyuan Liu

Nan Jiang

Jiacong Xu

Jean Zhang

Yue Zhao

Ji Li

Sherry Chen

HPI

Yao Lu

Chang Ye

Yu Cai

Zhen Zhu

Yiming Pan

Jiarui Gao

Bingjun Xiao

Yan Wang

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 10:00 am CST

Ling Kou

Lupei Wei

Palm Zhou

Chenny Xie

Charlie Li

Frank (Zhikang) Fan

Jianhao Li

Lin Guo

Keyang (Eddie) Dong

Find us on

Facebook Group: 17427138199 Facebook Page: 241800075979 Linked In Group: 50112 Twitter: OCEForg External Link: oceflib.blog.sohu.com
旗帜广告