义工

AddThis Social Bookmark Button

如果您希望申请成为OCEF的义工, 请点击这里

  • 海外中国教育基金会对义工如何定义?

我们对于义工的定义是不收取任何形式物质报酬的义务工作人员。义工在参加基金会工作中所发生的必要支出不计作对义工的报酬,可根据有关规定严格审 批后,计作基金会行政管理费用予以报销。

注:基金会的行政费一度由特别捐款支出,不占用一般捐款。近年来,由于基金会规模的扩大,费用支出增加,而特别捐款来源已不能充分保证基金会的必要支出。因此从 2004 年起,基金会决定行政管理费用由一般捐款中支出,但控制在全年收入的 10% 以内。

在非常必要的情况下,基金会有可能雇用专业人员或勤工俭学的学生从事部分一般义工难于保证完成的工作,这部分也不算作义工工作。

  • 参加义工工作对您有何意义?

海外中国教育基金会以中国大陆贫困地区基础教育及濒临失学的青少年为主要关注对象,关注中国教育,特别是农村教育的各界人士,您将可以在这里实现您的心愿,并找到很多志同道合的朋友。对于经济还不太宽裕,暂时没有能力直接资助学生,海外中国教育基金会义工工作为您提供帮助中国教育的一种额外的选择。

海外中国教育基金会具有高素质、组织良好、态度友好的工作团队,对于有意长期参与公益慈善事业的各界人士,参加我们的义工工作将是一段非常好的经验。

对于有意于在海外长期居住的广大华裔,参与各种社会公益事业是理解西方社会文化,更好融入当地社会的一个有效途径。海外中国教育基金会为您提供了一个非常好的机会。

  • 基金会目前需要什么方面的义工?

基金会许多方面的工作都需要更多有热情、有奉献精神、有某一方面工作能力并能保证一定工作时间的义工来参与。

随着基金会的不断发展, 新的义工需求会不断出现。只要您相信您能踏实、长久、主动、有效地做好义工工作, 我们欢迎您的加入!

  • 义工交流

义工之间的交流有多种渠道。最基本的是各个项目团队内部的互相交流, 以及各地的分支机构。另外,Facebook,和中国论坛也是义工间及基金会和外界朋友交流的场所。

欢迎关注我们的社交网络!

微信公众号 OCEF

Wechat OCEF

新浪微博 ID OCEF海外中国教育基金会

Sina Weibo

 

Overseas China Education Foundation

感谢您的支持!

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 11:20 am CST

Jiaqi Yang

Yixuan Wang

许恩博

Zhiyi Zhang

Zixuan Zhao

Yixuan Gao

wanwan

Kevin Zheng

Xiaoyan Du

Johnson & Johnson

Yongyao Cai

陈艺玲

Siqi Zheng

Jin Dong

Yingzhi Zhou

Huan Wang

Everest Pines Foundation

Zhang, Shunyuan

Fasone, Samantha

Hope foundation

Yinan Ni

Jie Zhou

Incyte Corporation Matching Gifts Program

Henry Hung & Shirley Chen Hung

YourCause LLC

Yixian Zhu

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 11:20 am CST

Applied Materials, Inc.

NEW YORK LIFE

霍达

Li Huang

JLS1

CORPORATE TIAA

Gilbert Song

FrntStrm SPC UWW

Dell Direct Giving Campaign

eBay Foundation

Nan Wang

Bank of America

IBM

Salesforce

Panorama Global

潘远秀

刘文嘉

Sharon chan

Nvidia

Lingyin Li

Tian He

Microsoft

Yin Chung Loh

Feng Xu

Xin Xu

Pingzhen Wang

ZHENHONG BAI

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 11:20 am CST

史晓辉

xiaohui shi

Siling Zhao

Michael Michael

Taibo Xin

Peng

Chevron

Hui Shen

Cheng Zhu

Charles Schwab

Xiaohai Li

Ying Gong

Google

Visa Givingstation

WEI ZHOU

IMF

李静

Xianhan Zhang

Sunshine Realty

Yushan Zhang

Apple

Tianlin (Mark) Tan

Martin Cai

Chao Ran

徐圆圆

Yueqi Wang

Zilong Huang

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 11:20 am CST

yan long

Zhongjun Jin

余锡琳

Fan Zhang

刘洽闻

Gilead

LinkedIn

Keysight

Chao Sun

Yong Mao

Aimin Tang

Kai Wang

Hui Li

Jianqiang Shen

CREDIT FRONTSTREAM 1522229825 12/31/19

Tianqi Chen

王闫

CORPORATE TRUSTEE FOR FEDE

AmazonSmile Foundation

JIEREN BIAN and YING QIN (卞杰人和秦英)

李卓殊

Liyang Zhang

Qi Zeng

Shixin Li

Shu Chen

Joey Tao

Ke Xie

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 11:20 am CST

Maria Ulvmar

Shiyuan Wang

Zizhen Jiang

Jun Li

Andy Zhu

Alex Zhang

Zhao Wang

Zhaoming Zhang

Jingyi Zeng

Mohan Liu

Jing Zhao

Tairan Jin

Guangsha Shi

Yu Pu

Yuwei Yang

Qiuyi Jia

Yangyang Zhu

陶治宇

Mengying Fan

Di Qian

Yaxin Wang

Ling Kou

Lupei Wei

Palm Zhou

Yao Lu

Chang Ye

Yu Cai

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 11:20 am CST

Zhen Zhu

Jiarui Gao

Yan Wang

Yiming Pan

Bingjun Xiao

Jessica Gu

Maoan Wang

Lingchen Li

Shukang Zhou

Chenny Xie

Charlie Li

Frank (Zhikang) Fan

Jianhao Li

Lin Guo

Keyang (Eddie) Dong

Miao Wang

Wei Shen

Qiufeng (Sophie) Lin

Qing Wei

Desheng Liu

Yingqi Li

Andy You

Joshua Huang

Willa Zhou

Zhenning Zhao

Kara Ruan

Yinan Yang

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 11:20 am CST

Brent Halazon

Ji Li

Sherry Chen

Elaina Yao

Haoting Chen

Heidi Chen

Hua Tong

Jiacong Xu

Jean Zhang

Find us on

Facebook Group: 17427138199 Facebook Page: 241800075979 Linked In Group: 50112 Twitter: OCEForg External Link: oceflib.blog.sohu.com
旗帜广告