Join Us

AddThis Social Bookmark Button

OCEF is entirely run by volunteers. We welcome anyone passionate, capable and responsible to join OCEF as a volunteer, in one of the functional groups and/or at one of the local branches:

 

 • Volunteer Groups                  (WORD)

 • Volunteer Guidelines             (PDF / WORD)

 • Volunteer Application Form   (PDF / WORD)

 • Volunteer FAQ                       (PDF)

   

   

  Back to Main

   

 


Overseas China Education Foundation

Thank you for your support!

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 10:40 am CST

Jiaqi Yang

Yixuan Wang

许恩博

Zhiyi Zhang

Zixuan Zhao

Yixuan Gao

wanwan

Kevin Zheng

Xiaoyan Du

Johnson & Johnson

Yongyao Cai

陈艺玲

Siqi Zheng

Jin Dong

Yingzhi Zhou

Huan Wang

Everest Pines Foundation

Zhang, Shunyuan

Fasone, Samantha

Hope foundation

Yinan Ni

Jie Zhou

Incyte Corporation Matching Gifts Program

Henry Hung & Shirley Chen Hung

YourCause LLC

Yixian Zhu

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 10:40 am CST

Applied Materials, Inc.

NEW YORK LIFE

霍达

Li Huang

JLS1

CORPORATE TIAA

Gilbert Song

Dell Direct Giving Campaign

eBay Foundation

FrntStrm SPC UWW

Nan Wang

Bank of America

IBM

Salesforce

Panorama Global

潘远秀

刘文嘉

Nvidia

Sharon chan

Lingyin Li

Tian He

Feng Xu

Yin Chung Loh

Microsoft

Xin Xu

ZHENHONG BAI

Pingzhen Wang

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 10:40 am CST

史晓辉

xiaohui shi

Siling Zhao

Michael Michael

Peng

Chevron

Taibo Xin

Hui Shen

Charles Schwab

Cheng Zhu

Xiaohai Li

Ying Gong

Google

Visa Givingstation

IMF

WEI ZHOU

李静

Xianhan Zhang

Sunshine Realty

Yushan Zhang

Tianlin (Mark) Tan

徐圆圆

Chao Ran

Martin Cai

yan long

Yueqi Wang

Zilong Huang

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 10:40 am CST

Apple

Zhongjun Jin

余锡琳

Fan Zhang

刘洽闻

Gilead

LinkedIn

Keysight

Chao Sun

Yong Mao

Aimin Tang

Kai Wang

Hui Li

CREDIT FRONTSTREAM 1522229825 12/31/19

Jianqiang Shen

Tianqi Chen

王闫

CORPORATE TRUSTEE FOR FEDE

AmazonSmile Foundation

JIEREN BIAN and YING QIN (卞杰人和秦英)

李卓殊

Joey Tao

Ke Xie

Liyang Zhang

Qi Zeng

Shixin Li

Shu Chen

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 10:40 am CST

Zhao Wang

Jun Li

Andy Zhu

Alex Zhang

Jing Zhao

Mohan Liu

Zhaoming Zhang

Jingyi Zeng

Yangyang Zhu

Guangsha Shi

Yu Pu

Yuwei Yang

Qiuyi Jia

Tairan Jin

Maria Ulvmar

Shiyuan Wang

Zizhen Jiang

陶治宇

Mengying Fan

Di Qian

Yaxin Wang

Chang Ye

Yu Cai

Zhen Zhu

Jiarui Gao

Yan Wang

Ling Kou

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 10:40 am CST

Lupei Wei

Palm Zhou

Yao Lu

Jianhao Li

Lin Guo

Keyang (Eddie) Dong

Jessica Gu

Maoan Wang

Lingchen Li

Shukang Zhou

Chenny Xie

Charlie Li

Frank (Zhikang) Fan

Yinan Yang

Brent Halazon

Yingqi Li

Andy You

Joshua Huang

Willa Zhou

Zhenning Zhao

Kara Ruan

Miao Wang

Wei Shen

Qiufeng (Sophie) Lin

Qing Wei

Desheng Liu

HPI

2021秋小学生共计0名
可供选择。
2021秋初中生1对1共计0名
可供选择。
2021秋高中生1对1共计5名
可供选择。

@Jan 18, 2022 10:40 am CST

Liyuan Liu

Nan Jiang

Haoting Chen

Heidi Chen

Hua Tong

Jiacong Xu

Jean Zhang

Yue Zhao

Ji Li

Find us on

Facebook Group: 17427138199 Facebook Page: 241800075979 Linked In Group: 50112 Twitter: OCEForg External Link: oceflib.blog.sohu.com