Board of Directors (11/2019 to 10/2021)

AddThis Social Bookmark Button

Board of Directors


Current


(11/2019 to 10/2021)


PredsidentMIAO Yuting (Tina)
Vice PresidentSHEN Zhong, ZHANG Linfeng, GUI Hongning
Treasurer
TAN Huihua
Chief Secretary
MA Nan
Deputy Chief Secretary
SHEN Wei
Member
YANG Min, Xiong Lanying ,YANG Hao, CHEN Shiyi, JIANG Yingying, WU Gan, LIN Lin, ZHANG Bingjun, FENG Min, Jing Zhang
Advisor
LIANG Gan

 


 

Past Board Members


1992-1993

President: SHI Wenyuan (UC Berkeley, USA)

Vice President: BAO Minqi (Univ of Nebraska, USA), WU Yanan (The Univ of Western Ontario, CA)

Chief Secretary: LUAN Shusheng (Ohio State Univ, USA)

Treasurer: KANG Jie (Univ of Tulsa, USA)

 

1993-1995

President : WU Yanan

Vice President:LUAN Shusheng, China Affairs; CHEN Zhigang (Univ of Manitoba, CA), Fundraising & Public Affairs; DUAN Xiansheng (Univ of Illinois at Urbana-Champaign, USA), Finance

Chief Secretary: SHI Wenyuan (UC Berkeley, USA)

Treasurer: KANG Jie (Univ of Tulsa, USA)

 

1995-1996

President: YANG Fan (Rice Univ, USA)

Vice President: CHEN Zhigang (Univ of Manitoba, CA), BAO Minqi (Univ of Nebraska, USA)

Chief Secretary: SHI Wenyuan (UC Berkeley, USA)

Treasurer: HUANG Zhiyong (Univ of Illinois at Urbana-Champaign, USA)

 

1996-1998

President: WANG Xu

Vice President: BAO Minqi, WU Yanan

Chief Secretary: CHEN Zhigang

Treasurer: HUANG Zhiyong

 

1998-1999

Chair of Board: LIANG Gan (Houston)

President: BAO Minqi (Toronto)

Vice President: MIAO Yuting (Tina) San Francisco), LI Boqi (Houston)

Chief Secretary: WU Yanan (London, Canada), WANG Xu (Houston)

Treasurer: CHEN Xiaoyan (New York)

Member: CHEN Zhigang (Calgary, Canada) ,SHI Wenyuan(Los Angeles), LIN Lin(Illinois), UAN Xiansheng (Oklahoma)

 

1999-2001

President: LIANG Gan

Vice President: ZHOU Benchu, LI Boqi, MIAO Yuting(Tina), YANG Siliang

Member: YANG Fan, CHEN Zhigang, LIU Baoshun, LI Chun, XIONG Weijun, SHI Wenyuan, ZHOU Qi, LIN Lin

 

Houston Chapter Board 1999-2001

President: LIANG Gan

Vice President: ZHOU Benchu, LI Boqi, YANG Siliang, SHEN Guangqiang

Chief Secretary: CHEN Shiyi

Treasurer: ZHOU Qi

Member: XIONG Weijun, LIU Baoshun, LI Chun, CHEN Jinquan, SHU Jiren, WANG Pei, YAO Wenzhong, XU Songhuan, SUN Jing, WANG Xuelin, JIN Weishan, LU Lin, LIU Yingnan, SHAO Lin, LI Qingyuan, WANG Sheng, WANG Xu, WANG Yong, SHU Jiren, WU Dongshan, SONG Lizhen, ZHANG Ming

 

2001-2003

President: LIANG Gan

Vice President: SUN Jing, LI Boqi, XIONG Weijun, CHEN Jinquan, YANG Siliang, ZHANG Dishen, SANG Guoan

Chief Secretary: ZHOU Benchu

Deputy Chief Secretary: CHAI Baolong

Treasurer: YAO Ninggang

Member: LIU Baoshun, LI Chun, CHENG Jialin, CHEN Shiyi, TANG Xinming, SONG Lizhen, WANG Weihong, YANG Xianbin, WANG Pei, YAO Wenzhong, XU Songhuan, SUN Jing, WANG Xuelin, JIN Weishan, LU Lin, LIU Yingnan, SHAO Lin, LI Qingyuan, WANG Sheng, WANG Xu, WANG Yong, SHU Jiren, WU Dongshan, SONG Lizhen, ZHANG Ming

 

2001-2003

President: LIANG Gan

Vice President: SUN Jing, LI Boqi, XIONG Weijun, CHEN Jinquan, YANG Siliang, ZHANG Dishen, SANG Guoan

Chief Secretary: ZHOU Benchu

Deputy Chief Secretary: CHAI Baolong

Treasurer: YAO Ninggang

Member: LIU Baoshun, LI Chun, CHENG Jialin, CHEN Shiyi, TANG Xinming, SONG Lizhen, WANG Weihong, YANG Xianbin, WANG Pei, LIN Zhigong, BIAN Jianchao, ZHAO Jijun, LI Ning, LIN Lin, SHU Jiren, WANG Xu, SONG Lizhen, ZHAO Chu, DENG Yuanjian, FENG Yao, Dale Wen, ZHANG Chaohui, SUN Haiwang, PENG Chengbin

 

2003-2005

President: LIANG Gan

Vice President: SUN Jing, CHAI Baolong

Chief Secretary: ZHOU Benchu

Deputy Chief Secretary: GUO Haoyu

Treasurer: DENG Yuanjian

Member: CHEN Shiyi, LIU Baoshun, GU Tianwen (Atlanta), YAN Meisong, CUI Jirong, SUN Wanghai, SONG Lizhen, YANG Xianbin, LIN Zhigong, WEI Lei, LIU Jiashu, TANG Huarong (Philadelphia), ZHAO Jijun (Washington State), LI Ning (Washington D.C.), HUANG Xiaofan (San Fancisco), LIN Lin (Chicago), Dale WEN (San Fancisco), BIAN Jianchao (Shanghai, China), ZHANG Dishen (Shanghai, China), SHAO Lin, DONG Xiaofeng (Ohio), ZHANG Hua (Beijing, China)HUANG Xiaofan, SUN Wenxin, JIANG Yingying, WANG Ying, MIAO Yuting, SHAN Xiaohu, LIU Qian, CAI Hesong,

 

2005-2007

2005-2006

President: LIANG Gan

Vice President: SUN Jing, CUI Jirong, MIAO Yiting(Tina), BIAN Jianchao, HUANG Xiaofan, XU Hanqing

Chief Secretary: GUO Haoyu

Treasurer: Shannon TAN

Member: CHEN Shiyi, LIN Lin, CAI Hesong, TANG Huarong, YAO Xiaojing, XU Xiao, HU Xiao, LIU Qian, JIANG Wenyi, JIANG Yingying, ZHU Kai

 

2006-2007

Presideng: GUO Haoyu

Vice President: XU Hanqing, SUN Jing, MIAO Yuting, BIAN Jianchao, CUI Jirong, HUANG Xiaofan,

Chief Secretary: TANG Huarong

Treasurer: CHEN Shiyi

Member: LIANG Gan, LIN Lin, CAI Hesong, YAO Xiaojing, XU Xiao, HU Xiao, LIU Qian, JIANG Wenyi, JIANG Yingying


2007-2009

2007-2008

President: LIANG Gan

Executive Vice President: XU Hanqing (till Oct 2008)

Vice President: FANG Weiya

Chief Secretary: GAO Ge (till Oct 2008)

Treasurer: HU Xiao

Member: CHEN Shiyi, HU Jianhong, JIANG Yingying, LIU Qian, LIU Xiu

 

2008-2009

President: LIANG Gan

Vice President: FANG Weiya, CHEN Shiyi

Chief Secretary: GUO Haoyu (Oct-Nov 2008), YANG Min (Nov 2008-2009)

Treasurer: HU Xiao

Member: HU Jianhog, JIANG Yingying, LIU Qian, LIU Xiu, WANG Anwen, LI Yao, SHEN Zhong, XIONG Lanying, ZHAO Changcong, ZHANG Dongsheng

 

2009-2011

President: LIANG Gan

Vice President: SHEN Zhong

Chief Secretary: YANG Min

Deputy Chief Secretary: WEI Qinghong

Treasurer: HU Xiao

Member: CHEN Shiyi, JIANG Yingying, FANG Weiya, LIU Qian, LI Yao, XIONG Lanying, ZHAO Changcong, ZHANG Dongsheng, MA Nan, ZHUO Yunbao,

 

2011-2013

2011-2012

President: WEI Qinghong

Vice President: SHEN Zhong, GUAN Cairan, ZHUO Yunbao

Chief Secretary: LIU Qian

Treasurer: HU Xiao

Member: LIANG Gan, YANG Min, CHEN Shiyi, JIANG Yingying, ZHANG Dongsheng, MA Nan, ZHUO Yunbao, YANG Hao

 

2012-2013

President: WEI Qinghong

Vice President: SHEN Zhong

Chief Secretary: LIU Qian

Treasurer: HU Xiao

Member: LIANG Gan, YANG Min, CHEN Shiyi, JIANG Yingying, ZHANG Dongsheng, YANG Hao, SUN Guoliang, LI Luhang, WU Gan, LI Mo, David CAO

 

2013-2015

2013-2014

President: Tina MIAO

Vice President: SHEN Zhong, ZHUO Yunbao ( Not a board member)

Chief Secretary: YANG Min

Treasurer: GUI Hongning

Member: LIANG Gan, SHEN Zhong, CHEN Shiyi, JIANG Yingying, LIU Qian, WEI Qinghong, ZHANG Dongsheng, LI Luhang, David CAO, YANG Hao, SHEN Hongmei, SUN Guoliang, WU Gan

 

2014-2015

President: Tina MIAO

Vice President: SHEN Zhong, LIU Xiu( Not a board member)

Chief Secretary: YANG Min

Treasurer: GUI Hongning

Vice President: SHEN Zhong

Member: LIANG Gan, SHEN Zhong, CHEN Shiyi, JIANG Yingying, LI Luhang, YANG Hao, SHEN Hongmei, SUN Guoliang, WU Gan, YANG Fan, ZHANG Linfeng

 

2015-2017

President: SHEN Zhong

Executive Vice President: MIAO Yuting (Tina)

Vice President: ZHANG Linfeng, LIU Xiu( Not a board member)

Treasurer: GUI Hongning

Chief Secretary: Xiong Lanying

Deputy Chief Secretary: JIANG Yingying

Member: CHEN Shiyi, WU Gan, FANG Weiya, LIN Lin, ZHANG Bingjun, SHEN Wei

Advisor: LIANG Gan

 

2017-2019

President: SHEN Zhong

Executive Vice President: MIAO Yuting (Tina)

Vice President: ZHANG Linfeng, LIU Xiu( Not a board member)

Treasurer: GUI Hongning

Chief Secretary: Xiong Lanying

Deputy Chief Secretary: JIANG Yingying

Member: SHEN Wei, YANG Hao, CHEN Shiyi, WU Gan, FANG Weiya , LIN Lin, ZHANG Bingjun

Advisor: LIANG Gan

 

2019-2021

President: MIAO Yuting (Tina)

Vice President: SHEN Zhong, ZHANG Linfeng, GUI Hongning

Treasurer: TAN Huihua

Chief Secretary: MA Nan

Deputy Chief Secretary: SHEN Wei

Member: YANG Min, Xiong Lanying ,YANG Hao, CHEN Shiyi, JIANG Yingying, WU Gan, LIN Lin, ZHANG Bingjun, FENG Min, Jing Zhang

Advisor: LIANG Gan

 

 

Note: What listed here are the initial appointments. The changes happened during each term are not always reflected.

Overseas China Education Foundation

Thank you for your support!

2021春小学生1对1选择结束。
2021春初中生1对1选择结束。2021春高中学生1对1选择结束。

@Sep 27, 2021 4:40 am CDT

Find us on

Facebook Group: 17427138199 Facebook Page: 241800075979 Linked In Group: 50112 Twitter: OCEForg External Link: oceflib.blog.sohu.com